Cennik oferowanych szkoleń


Przy większej ilości słuchaczy proponujemy negocjacje cenowe za całość szkolenia.

Rodzaj szkolenia

Koszt szkolenia
(instruktaż, kurs, seminarium)

Czas szkolenia
(godz. lekcyjne)

Koszt szkolenia
(samokształcenie kierowane)

Forma szkolenia

Szkolenie wstępne

40 PLN

3 h

brak

-------------

Szkolenie okresowe:
Stanowiska robotnicze

60 PLN

8 h

brak

------------

Szkolenie okresowe:
Administracyjno - biurowe

70 PLN

8 h

60 PLN

Samokształcenie - skrypty, pliki

Szkolenie okresowe:
Pracodawcy*

200 PLN

16 h

200 PLN

Samokształcenie - skrypty, pliki

Szkolenie okresowe:
Osoby kierujące pracownikami*

90 PLN

16 h

85 PLN

Samokształcenie - skrypty, pliki

Szkolenie okresowe:
Inżynieryjno - techniczni

90 PLN

16 h

85 PLN

Samokształcenie - skrypty, pliki

Szkolenie okresowe:
Pracownicy służby BHP

450 PLN

32 h

400 PLN

Samokształcenie - skrypty, pliki

Szkolenie przeciwpożarowe

80 PLN

od 4 do 8

70 PLN

Samokształcenie - skrypty, pliki

Metodyka instruktażu stanowiskowgo

70 PLN

8 h

60 PLN

Samokształcenie - skrypty, pliki

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

70 PLN

8 h

brak

-------------

*Uczestnicy powyższych szkoleń otrzymują również zaświadczenia o odbyciu "szkolenia dotyczącego przeprowadzania instruktaży stanowiskowych dla nowo zatrudnionych pracowników".