Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych


Celem szkolenia jest:
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy
od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

*Szkolenie okresowe kończy się egzaminem