Uratuj życie w 4 minuty..


ZAPISZ SIĘ NA KURS PIERWSZEJ POMOCY!

Ośmio godzinne szkolenie, opracowane wg. wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.
Obejmuje prezentację multimedialną, filmy na DVD, naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, naukę pozycji bocznej ustalonej, manewru Heimlicha i chwytu Rautek'a oraz sposobu unieruchamiania złamań przy użyciu chusty trójkątnej.
Podczas szkoleń prezentowane są również ćwiczenia z użyciem defibrylatora szkoleniowego AED.

Przeszkoliliśmy już ponad 1400 osób z województwa kujawsko-pomorskiego!
Zadzwoń do nas! :)