Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu jest obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi a także ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia i zapoznać z nimi pracowników.
Cel szkolenia:

*Szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia