Sporządzanie niezbędnej dokumentacji


Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy  pracownikom.
Wiąże się z tym również posiadanie pełnej dokumentacji pracowniczej związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.