Dostosowanie maszyn do wymagań BHP


Pracodawcy mają obowiązek dostosowania maszyn i innych urządzeń technicznych
do wymagań określonych w aktach prawnych.
Jest to piorytetowa sprawa w aspekcie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 
Kluczowym aktem prawnym jest dyrektywa 89/655/EWG,
na podstawie której dokonuje się przeglądu maszyn i urządzeń technicznych.