Ocena ryzyka zawodowego


Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą dla każdego stanowiska pracy.
Dzięki takiej ocenie zostają wyszczególnione zagrożenia oraz istnieje możliwość ich usunięcia lub zminimalizowania.
Następnie pracodawca jest obowiązany poinformować pracowników o ryzyku zawodowym.
Dokument taki powinien być aktualizowany.