Postępowanie powypadkowe


Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie ustalić okoliczności i przyczyny wypadku
oraz sporządzić właściwą dokumentację wypadku.
Dotyczy to wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy.
Aby wszystkiego dopełnić musi także niezbędne dokumenty dostarczyć do ZUS i GUS, a w niektórych przypadkach do PIP i prokuratora.