Nasi wykładowcy


Kadra wykładowców posiada:
    - studia podyplomowe z zakresu BHP,
    - uprawnienia Inspektora Ochrony przeciwpożarowej,
    - kurs Instruktorów Pierwszej Pomocy, przygotowanie dydaktyczne.
    - wykształcenie wyższe z dziedziny prawa, techniki maszyn, promocji zdrowia.DYPLOMY:

Dyplomy ukończenia studiów wyższych
Dyplomy Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych BHP  (zobacz moduły)
Dyplom Instruktora Pierwszej Pomocy
Uprawnienia pedagogiczne, nauczyciel Promocji Zdrowia